N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .

 Chào mừng bạn truy cập vào Website thuecanho.com.
Trước khi sử dụng các tiện ích trên Web, chúng tôi mong bạn dành thời gian để đọc, tìm hiểu và tuân thủ theo những điều khoản thỏa thuận pháp lý dưới đây giữa bạn (người sử dụng) và chúng tôi (Ban quản trị).


1.     ĐIỀU KHOẢN GIA NHẬP


Thông qua việc truy cập, đăng nhập, đăng tin, bình luận hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, Người sử dụng công nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định của thỏa thuận này. Nếu bạn không nhất trí với bất kỳ quy định nào của thỏa thuận này, xin vui lòng không sử dụng bất cứ thông tin, hình ảnh hoặc tiện ích tại trang thông tin điện tử này.
Ban quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của các thông tin, hình ảnh cung cấp trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.


2.     TUYÊN BỐ QUYỀN SỞ HỮU


Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Web”) được xuất bản, duy trì và thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THUÊ CĂN HỘ ONLINE (Sau đây gọi tắt là Công ty).
Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Công ty hoặc bên thứ ba cấp phép cho Công ty.
Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Công ty và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty là xâm phạm quyền của Công ty. Công ty có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
Công ty thực hiện việc điều hành và duy trì hoạt động của Web thông qua Ban quản trị do công ty thành lập. Ban quản trị nhận ủy quyền từ Công ty, toàn quyền thực hiện các quyền của Chủ sở hữu Web, thể hiện ở Quyền của Ban quản trị tại Mục 3 Thỏa thuận này.


3.     QUYỀN CỦA BAN QUẢN TRỊ


Ban quản trị (BQT) có quyền lập, bổ sung, thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng, kết cấu của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
BQT có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
BQT toàn quyền thực hiện việc điều hành, quản lý hệ thống thành viên, tài khoản của Website, hệ thống bài viết, bình luận tại Web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các quyền cấp, chấp thuận, khóa, xóa, tạm ngưng sử dụng tài khoản, cho phép đăng, chỉnh sửa, xóa bài viết, ưu tiên hiển thị bài viết, cấp quyền ưu tiên, ưu đãi cho các thành viên...mà không cần thông báo hoặc đưa ra lý do cho người sử dụng.
Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của BQT. Theo đó, BQT không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Website. BQT cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, BQT sẽ thông báo tới người sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, BQT không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, BQT được phép toàn quyền sử dụng hay truyền tải cho bất kỳ mục đích nào.
BQT được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. BQT không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn được phép sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa BQT sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.


4.     GIỚI HẠN TUỔI


Mọi người đều được hoan nghênh truy cập vào Website. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia vào các phần khác của Website, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm, tham gia dự thi hoặc mua hàng trực tuyến, bạn phải đăng ký để trở thành thành viên. Để đăng ký thành viên, bạn ít nhất phải đủ 16 tuổi và có được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. Nếu là trẻ vị thành niên ở nước sở tại, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (người đủ thẩm quyền về mặt pháp lý) xem xét Điều khoản sử dụng và hoàn tất mẫu đăng ký thay cho bạn và Điều khoản sử dụng sẽ áp dụng cho bạn.


5.     TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG


Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Website với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định điều chỉnh và liên quan đến việc sử dụng Web.
BQT cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền thuộc về BQT Website.
Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Công ty bao gồm Quy chế hoạt động của Website và Quy định đăng tin được đăng tải công khai trên Web; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của BQT; Không lợi dụng Website để phát tán vi rút hoặc các thông tin giả mạo, phản động hoặc bôi nhọ người khác.
Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng BQT không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.
Khi phát hiện hành vi vi phạm các quy định nêu trên, BQT có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép Website, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


6.     LIÊN KẾT


Để tiện cho Người sử dụng, Website có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, BQT không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. BQT nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa BQT và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía BQT hoặc Công ty đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.
Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.


7.     THANH TOÁN:


Đối với các dịch vụ, tiện ích sử dụng bắt buộc phải thanh toán, Người sử dụng cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về hình thức, thời hạn, phương tiện thanh toán hợp lệ đã được thể hiện tại Website.
Số tiền Người sử dụng nạp vào Tài khoản đăng ký của mình trên Web, được sử dụng để phục vụ việc Đăng tin, hoặc các tiện ích khác trên Web nhưng không sử dụng để thanh toán tiền thuê nhà với chủ nhà hoặc bên thứ ba khác. Số tiền Người sử dụng đã nạp vào Tài khoản còn dư mà không được sử dụng sẽ không được hoàn trả dưới mọi hình thức, tương tự như các khoản khuyến mãi mà Người dùng nhận được từ Website sẽ không được quy đổi ra tiền thật để hoàn trả cho Người dùng mà chỉ phục vụ cho việc thanh toán cho dịch vụ Đăng tin trên Web.
BQT và Chủ sở hữu Website không chịu trách nhiệm về việc mất tiền trong Tài khoản thanh toán của Người dùng do Virut, Hacker, trục trặc kỹ thuật, hệ thống... hoăc các lỗi khác mà không xuất phát từ lỗi của BQT. Người dùng tự chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin về tài khoản và mật khẩu truy cập của mình để đảm bảo an toàn cho số tiền trong tài khoản.


8.     ĐIỀU KHOẢN CHUNG


Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
BQT luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với BQT.
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. BQT có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.