N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .

A – CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu hoạt động

Trang thông tin điện tử về bất động sản http://www.thuecanho.com/ do Công ty TNHH WEBSITE thương mại điện tử thuê căn hộ ONLINE sở hữu là kho dữ liệu tổng hợp và liên tục cập nhật các thông tin về việc mua bán, thuê, cho thuê, thuê mua cũng như diễn biến, động lực, chính sách phát triển của thị trường bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài. Đồng thời là nơi giao lưu, gặp gỡ và tạo đà hợp tác giữa bên cung và bên cầu về bất động sản từ khắp mọi nơi trên thế giới.

 

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế bao gồm các quy định về việc xây dựng, phát triển và hoạt động của website áp dụng với toàn bộ các chủ thể liên quan đến hoạt động của Website bao gồm nhưng không giới hạn ở Ban quan trị, Thành viên, Người đăng tin, Khách hàng và các tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng, quảng cáo, trích dẫn thông tin có được từ Website.

 

Điều 3: Định nghĩa Thuật ngữ

 1. Ban quản trị là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối, quản lý, điều hành Website, kiểm duyệt, kiểm soát các thông tin đăng trên Website cũng như hệ thống thành viên của Website.

 2. Người đăng tin là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc có thông tin liên quan đến việc mua bán, thuê, cho thuê, thuê mua, môi giới, tư vấn... bất động sản và đăng thông tin trên Website.

 3. Thành viên là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký làm thành viên của website, phải đăng ký kê khai các thông tin bắt buộc trước khi được Ban quản trị chính thức công nhận và cho phép trở thành thành viên của Website. Thành viên của Website sẽ được hưởng các ưu thế của thành viên Website theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

 4. Tài khoản đăng ký là tài khoản của Thành viên Website đăng ký với Ban quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên.

 5. Website có nghĩa là trang thông tin điện tử về bất động sản http://www.thuecanho.com/ thuộc sở hữu của Công ty TNHH WEBSITE thương mại điện tử thuê căn hộ ONLINE.

 

Điều 4: Các hành vi bị nghiêm cấm

 1. Nghiêm cấm việc kê khai giả mạo các thông tin về cá nhân, tổ chức khi đăng ký làm thành viên của Website, trường hợp Ban quản trị phát hiện có gian dối trong quá trình kê khai, thì được phép hủy bỏ tư cách thành viên mà không cần bất cứ lý do nào.

 2. Nghiêm cấm việc đăng tin giả tạo nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác, trường hợp Ban quản trị phát hiện thông tin đăng có dấu hiệu giả mạo thì được quyền xóa tin và thông báo cho các cơ quan chức năng biết khi có dấu hiệu tội phạm.

 3. Nghiêm cấm việc lợi dụng uy tín, phạm vi ảnh hưởng của Website để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, đạo đức xã hội.

 

B – QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BAN QUẢN TRỊ

 

Điều 5: Quyền của Ban quản trị

 1. Ban hành, chỉnh sửa, thay thế các quy định tại Quy chế này mà không cần báo trước.

 2. Toàn quyền thiết kế, điều hành, bố trí, biên tập, thêm bớt, chỉnh sửa, xóa bỏ các chuyên mục, bài viết trên Website mà không cần thông báo trước, thực hiện quảng cáo, thu phí quảng cáo của các đơn vị dịch vụ trên Website.

 3. Cho phép xác nhận tài khoản, quản lý, tạm khóa hoặc xóa vĩnh tài khoản đăng ký của thành viên khi vi phạm các quy định tại Quy chế này hoặc nhận thấy các hành động của thành viên làm phương hại tới hoạt động của Website hoặc các thành viên khác.

 4. Sở hữu bản quyền hình ảnh và nội dung bài viết theo các quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Ban quản trị. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 5. Các quyền khác với vai trò là Chủ sở hữu của Website.

 

Điều 6: Nghĩa vụ của Ban quản trị

 1. Thực hiện các nỗ lực cần thiết để đảm bảo Website hoạt động hiệu quả, thông tin chính xác, trung thực và trở thành cầu nối giữa các thành viên với nhau cũng như giữa khách hàng và thành viên, nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực để xây dựng kho dữ liệu và thông tin về cho thuê bất động sản rộng lớn và đáng tin cậy.

 2. Hỗ trợ thành viên trong việc đăng ký tài khoản, đăng tin và quảng bá các sản phẩm bất động sản tốt đến người tiêu dùng.

 3. Nhanh chóng khắc phục lỗi kỹ thuật, giải quyết khiếu nại của thành viên và khách hàng để đảm bảo Website hoạt động tốt.

 4. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung các tin đăng hay tranh chấp giữa những người đăng tin hoặc giữa thành viên với nhau.

 

 

C – QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN

 

Điều 7: Đăng ký thành viên

 1. Điều kiện trở thành thành viên:

 1. Đối với cá nhân: Từ 16 tuổi trở lên; Không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

 2. Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có Người đại diện tổ chức đáp ứng điều kiện đối thành viên là cá nhân.

 1. Đăng ký thành viên theo các bước sau:

 1. Truy cập vào Website;

 2. Tìm đến mục Đăng ký Thành viên;

 3. Kê khai các thông tin cần thiết theo yêu cầu tại mục Đăng ký;

 1. Xác nhận trở thành thành viên: Sau khi nhận được yêu cầu đăng ký Thành viên, Ban quan trị có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận yêu cầu và gửi thông báo và hướng dẫn kích hoạt tài khoản đăng ký.

 2. Người đăng ký tài khoản sau khi nhận được thông báo từ Ban quản trị thực hiện việc kích hoạt tài khoản đăng ký theo hướng dẫn của Ban quản trị.

 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 1. Quyền:

 1. Có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên Website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

 2. Được Ban quản trị hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc đăng tin, trao đổi thông tin với Ban quản trị và với các thành viên khác của Website.

 3. Được quyền bình luận đúng sự thật về dịch vụ, sản phẩm của người bán.

 4. Có quyền gửi phản hồi, thắc mắc về chất lượng dịch vụ tới Ban quản trị.

 5. Được ưu tiên thụ hưởng các chương trình ưu đãi, khuyến mại của Website.

 1. Nghĩa vụ:

 1. Tuân thủ các quy định của Ban quản trị về việc sử dụng tài khoản trên Website,

 2. Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các thông tin đăng ký, các thông tin và hình ảnh đăng tải và các bình luận sử dụng tài khoản của mình.

 3. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin về tên tài khoản, mật khẩu của mình.

 4. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 5. Cam kết không sử dụng các thông tin, hình ảnh có được từ Website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 6. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website và các thành viên khác.

 

Điều 9: Chấm dứt tư cách thành viên

Ban quản trị quyết định khóa tài khoản của thành viên trong các trường hợp sau:

 1. Vi phạm các quy định về sử dụng tài khoản quy định tại Quy chế này, hoặc quy định tại Quy chế đăng tin hoặc Điều khoản thỏa thuận.

 2. Ban quản trị có bằng chứng chứng minh việc Thành viên cung cấp thông tin giả mạo, không chính xác khi đăng ký tài khoản tại Website.

 3. Xảy ra tranh chấp giữa Thành viên với Thành viên khác hoặc Khách hàng mà Ban quan trị nhận thấy việc Thành viên tiếp tục sử dụng Tài khoản gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Website.

 4. Theo yêu cầu của Thành viên, khi nhận thấy Tài khoản và Mật khẩu đã bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi người khác.

 5. Các trường hợp khác theo quyết định của Ban quản trị Website.

 

D- HOẠT ĐỘNG TRÊN WEBSITE

 

Điều 10: Nguyên tắc thực hiện việc đăng tin

 1. Quy trình đăng tin, nội dung và hình ảnh đăng tải trên Website phải đảm bảo yêu cầu của Quy định đăng tin .

 2. Quy trình đăng tin đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại mục Đăng tin, điền đầy đủ các thông tin tối thiểu cần thiết.

 

Điều 13: Các tin bị cấm

 1. Đăng tin không có nội dung liên quan đến các hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phát triển của thị trường bất động sản.

 2. Đăng tin vi phạm quy định của pháp luật, quy định tại Quy chế này hoặc quy định tại Quy định đăng tin, vi phạm quy định về đạo đức và thuần phong mỹ tục.

 3. Không sử dụng logo, hình ảnh, video liên quan hoặc có liên kết với trang web cá nhân, hoặc của tổ chức khác.

 

Điều 14: Ban quản trị xóa tin

 1. Tin đăng vi phạm quy định điều cấm quy định tại Điều 13 Quy chế này.

 2. Ban quản trị có thông tin xác đáng chứng minh tin đăng không còn giá trị xác thực để sử dụng.

 

Điều 15: Các giao dịch trên Website

 1. Website được xây dựng với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin và là cầu nối giữa các thành viên với nhau cũng như giữa các thành viên với khách hàng của mình, do đó, các giao dịch phát sinh từ thông tin có được trên Website do các bên tự chủ động thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của giao dịch.

 2. Ban quản trị khuyến khích các bên giao dịch cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm, dịch vụ trước khi giao dịch. Và việc giao dịch cần đảm bảo đúng trình tự và đúng quy định pháp luật.

 3. Với vai trò là người điều hành Website, Ban quản trị sẽ có các hành động cần thiết để đảm bảo Website hoạt động tốt, tạo điều kiện cho các bên có được kênh thông tin cần thiết, nhưng không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin do thành viên và khách hàng đăng.

 4. Việc tải xuống, lưu trữ và mua bán lại các nội dung trên Website Thuecanho.com, phải được sự đồng ý của ban quản trị bằng văn bản. Người dùng chấp nhận rằng nội dung tin đăng được BQT sử dụng không giới hạn như sao chép, lưu trữ, phân phối, v.v…, miễn là không gây ảnh hưởng đến bản quyền của Người dùng.

 

Điều 16: Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp

 1. Ban quản trị sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc tin đăng/quảng cáo của Thành viên và Khách hàng không chuẩn xác, sai sự thật… bằng việc hỗ trợ hạ tin, xóa tin, yêu cầu sửa đổi thông tin hoặc khóa tài khoản thành viên.

 2. Các kênh khiếu nại: Khách hàng có khiếu nại có thể gửi khiếu nại thông qua các phương tiện như Điện thoại, Email, tại Website. Ban quản trị sẽ nỗ lực giải quyết nhanh nhất các khiếu nại của khách hàng.

 

Điều 17: Bảo mật thông tin

 1. Các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản tại Website sẽ được Ban quản trị cam kết bảo mật và chỉ sử dụng vào mục đích quản lý, hoạt động của Website, gửi thông tin đến Khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 1. Các thông tin khác do khách hàng trao đổi với nhau hoặc Đăng tin tại Website là dạng thông tin công khai, Ban quản trị không chịu trách nhiệm đối với việc bên thứ ba khác tiếp nhận và sử dụng hoặc phát tán các thông tin này.

 

Điều 18: Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 1. Ban quản trị cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, Ban quản trị sẽ ngay lập tức áp dụng toàn bộ các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Thành viên và Khách hàng.

 2. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên hoặc Khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị biết để xử lý kịp thời.

 3. Tuy nhiên, Ban quản trị không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

 

Điều 19: Hiệu lực

 1. Người dùng khi đăng nhập đã đọc và chấp nhận các điều trong Quy chế hoạt động này.

 2. Các thành viên đăng ký tài khoản tại Website và Khách hàng có các giao dịch trên Website, có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh quy định tại Quy chế này.

 3. Ban quản trị có quyền và có thể thay đổi Quy chế này mà không cần thông báo trước. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực và sẽ được đăng trên Website để Thành viên và khách hàng được biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 4. Trong trường hợp có hợp đồng riêng kí kết giữa BQT hoặc Chủ sở hữu Website Thuecanho.com và Khách hàng, Quy chế hoạt động cũng được áp dụng cho các nội dung trong Hợp đồng. Nếu các điều khoản trong hợp đồng kí kết có sự khác biệt với Quy chế hoạt động, cần có sự thống nhất giữa các bên về các điều khoản trong hợp đồng, trong đó ưu tiên áp dụng các quy định tại Hợp đồng.

 5. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Ban quản trị theo thông tin dưới đây để được giải đáp.

 

Email: duvuvietha@thuecanho.com