N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .

Việc đăng tin tại Website phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 

Điều 1: Điều kiện về nội dung

 1. Tin đăng phải đảm bảo điền đầy đủ các thông tin tối thiểu cần phải có tại giao diện đăng tin.

 2. Tin đăng thể hiện nội dung về bất động sản cho thuê.

 3. Tin đăng có nội dung trung thực, chính xác và đang còn hiệu lực.

 4. Mỗi tin đăng chỉ thể hiện một bất động sản cụ thể trong đó ghi rõ địa chỉ của bất động sản cho thuê. Ban quản trị có quyền tháo gỡ hoặc yêu cầu Người dùng sửa lại tin nếu phát hiện trong 1 tin đăng đề cập tới nhiều bất động sản hoặc không có địa chỉ rõ ràng.

 5. Các thành viên hoặc khách hàng đăng tin không được trùng lặp hoàn toàn với các tin trước đã đăng, trường hợp Ban quản trị phát hiện tin đăng bị trùng lặp thì tin đăng sau sẽ bị xóa.

 6. Hình ảnh đính kèm với tin đăng phải đúng với bất động sản được quảng cáo hoặc đúng mô hình của dự án bất động sản trong tin đăng. Không sao chép, sử dụng hình ảnh của bất động sản khác để quảng cáo cho bất động sản do mình quảng cáo trong tin đăng. Không sử dụng logo, hình ảnh, video liên quan hoặc có liên kết với trang web cá nhân, hoặc của tổ chức khác.

 

Điều 2: Điều kiện về hình thức:

 1. Tin đăng được viết bằng Tiếng Việt có dấu hoặc Tiếng Anh, viết thường, đúng chính tả, chỉ viết hoa đầu câu và các danh từ riêng, không chèn các ký tự đặc biệt, không cần thiết vào nội dung tin đăng.

 2. Tin đăng không chứa đựng từ ngữ, hình ảnh dung tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, vi phạm bản quyền hình ảnh hoặc vi phạm an ninh quốc gia, vi phạm, phân biệt về tôn giáo, chính trị, kỳ thị dân tộc, màu da.

 3. Tin đăng phải được đăng tin tại đúng phân loại mục của Website.

 

Điều 3: Quy trình đăng tin

 1. Chỉ thành viên của Website mới có thể đăng tin tại Web, người không phải thành viên chỉ có thể theo dõi các thông tin được đăng trên web và gửi tin nhắn cho người đăng tin thông qua Thuecanho.com.

 2. Quy trình đăng tin đối với Thành viên:

 1. Truy cập vào Website;

 2. Đăng nhập vào Website với tài khoản đã đăng ký;

 3. Click mục “ĐĂNG TIN”, điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu và hoàn tất quá trình đăng tin;

 4. Click vào mục “QUẢN LÝ TIN ĐĂNG” để chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tin đăng, xem số lượt xem, trả lời các tin nhắn nhận được từ người xem.

 

Điều 4: Trách nhiệm của người đăng tin

 1. Người đăng tin tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về thông tin, hình ảnh, video do mình cung cấp. Trường hợp vi phạm pháp luật hoặc xảy ra tranh chấp với người khác thì hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

 2. Tin sau khi được đăng sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt và kiểm soát, trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Quy chế này, thì Ban quản trị có quyền xóa tin đăng mà không cần thông báo cho người đăng.

 

Điều 5: Tham gia bình luận

 1. Thành viên và Khách hàng truy cập vào Website được phép gửi tin nhắn đến người đăng tin thông qua website, bằng cách để lại email và số điện thoại, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức và nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quy định này.

 2. Thành viên được phép quản lý các tin nhắn mình đã gửi, được phép xóa, chặn các tin nhắn không phù hợp và báo với Ban quản trị.

 3. Ban quản trị thực hiện quyền quản lý toàn bộ hoạt động của các bài viết, tin nhắn trên Web, được phép xóa, chặn email, số điện thoại, cũng như tin nhắn vi phạm quy định về nội dung và hình thức quy định tại Quy chế này.

 

Điều 6: Hiệu lực

Các Thành viên và Khách hàng thực hiện việc đăng tin trên Website đảm bảo đã đọc kỹ và nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định trên.