N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .
8,000,000 Vnd/tháng 1 Đường Ho Chi Minh, Quận 7 Quận  75 m2, 1 phòng ngủ
Nguyễn Hiệp, 0702087 Xem

chi tiết

cho thuê căn hộ C3-405 An Viên 3, Trần trọng Cung, P tân Thuận Đông, Q7-8tr/1thansg có thương lượng

Liên lạc người quảng cáo!

Mã bảo mật