N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .

Thuecanho.com tạo cơ hội đăng tin cho bất động sản cho thuê trên cả nước.

 • Quà tặng Sau khi đăng kí, người dùng sẽ nhận ngay 10.000 VND vào tài khoản. (Áp dụng đến hết ngày 28-02-2018.)
 • Đăng tin của bạn! Đăng tin
 • Giá (VND)
 • Xuất hiện
 • Vị trí
 • Ảnh
 • Vip1

 • 12 500 VND / ngày
 • Blue frame

 • Phía trên Vip2, phía dưới Super Vip
 • tối đa 16 ảnh
 • Giá (VND)
 • Xuất hiện
 • Vị trí
 • Ảnh
 • Vip2

 • 15 000 VND / ngày
 • Khung xám

 • Phía trên Vip3, phía dưới Vip1
 • tối đa 16 ảnh
 • Giá (VND)
 • Xuất hiện
 • Vị trí
 • Ảnh
 • Vip3

 • 7 000 VND / ngày
 • Khung xám

 • Phía trên Tin thông thường, phía dưới Vip2
 • tối đa 16 ảnh
 • Giá (VND)
 • Xuất hiện
 • Vị trí
 • Ảnh
 • ưu tiên

 • 130 000 VND / 90 ngày
 • Hiển thị 3 tháng, tự động làm mới hàng tuần. Hiển thị dạng Vip2 tuần đầu tiên và Tin thông thường các tuần tiếp theo.
 • /
 • tối đa 16 ảnh
 • Giá (VND)
 • Xuất hiện
 • Vị trí
 • Ảnh
 • Super Vip

 • 50 000 VND / ngày
 • Blue frame

 • Ưu tiên
 • tối đa 16 ảnh
 • Giá (VND)
 • Xuất hiện
 • Vị trí
 • Ảnh
 • Quà tặng

 • 0
 • kí tự trắng, không có khung hình
 • Phía dưới Vip3
 • tối đa 16 ảnh
Giá đã bao gồm VAT (10%).
Dịch cụ có thể thanh toán bằng thẻ cào điện thoại hoặc bằng các gói nạp tiền trên Thuecanho.com.
Sử dụng gói đã mua để đăng bất loại tin nào!Sau khi nạp thêm tiền vào tài khoản bằng cách mua các gói nạp tiền, bạn có thể đăng bất kì loại tin nào một cách nhanh chóng và dễ dàng.Chọn gói nạp tiền có giá trị càng lớn, giá trị tiền thưởng nhận được càng nhiều.

Vip

100 000
0 % thưởng thêm
Lượng thưởng thêm: 0 Vnd

Vip2

200 000
5 % thưởng thêm
Lượng thưởng thêm: 10000 Vnd

SuperVip

500 000
10 % thưởng thêm
Lượng thưởng thêm: 50000 Vnd

Khác

0 % thưởng thêm
Lượng thưởng thêm: 0 Vnd