N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .
4,500,000 Vnd/tháng Vinh Ho Đường Ha Noi, Dong Da Quận  50 m2, 2 phòng ngủ
ĐOÀN DŨNG, 0903469 Xem

chi tiết

Cho thuê căn hộ khu tập thể Vĩnh Hồ khép kín, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ

Liên lạc người quảng cáo!

Mã bảo mật