N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .
5,000,000 Vnd/tháng Ngoc Hoi Đường Ha Noi, Hoang Mai Quận  70 m2, 2 phòng ngủ
Lê Hoàng Long, 0912047 Xem

chi tiết

Căn hộ khép kín trên tầng 2. Có cầu thang đi chung 2 nhà.

Liên lạc người quảng cáo!

Mã bảo mật