N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .
5 Vnd/tháng Hoa Lam Đường Ha Noi, Long Bien Quận  30 m2, 1 phòng ngủ
Chu Phương Nam, 0779275 Xem

chi tiết

Tiền thuê nhà : 04 tr/ tháng
- [x] Các khoản tiền đóng khi check in:
- đặt cọc 01 tháng tiền nhà
- Thanh toán 03 tháng 1 lần đầu
- Phí đăng kí tạm trú: 100k/ người
- [x] Thanh toán cuối tháng:
- tiền điện: 3,800 đ/kw x sl sử dụng
- tiền nước: 25,000 đ/m3 x kl sdung
- phí dịch vụ ( điện, nước máy giặt máy sấy quần áo, máy lọc nước, vệ sinh rác kv chung) : 300,000 đ/ người/ tháng
- [x] Khi check out: 300k phí cleaning room


Liên lạc người quảng cáo!

Mã bảo mật