N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .
5,500,000 Vnd/tháng Nguyen Van Qua Đường Ho Chi Minh, Quận 12 Quận  51 m2, 2 phòng ngủ
Bành Quốc thắng, 0896632 Xem

chi tiết

Nhà thuê nguyên căn đầu đường nguyễn văn quá quận 12

Liên lạc người quảng cáo!

Mã bảo mật