N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .
3,900,000 Vnd/tháng Pham Van Dong Đường Ha Noi, Bac Tu Liem Quận  30 m2, 2 phòng ngủ

chi tiết

Đầy đủ nội thất chỉ xách vali đến ở, chỉ cho 01 nữ nhân viên văn phòng ( Nhà chỉ ở tối đa 02 nữ)

Liên lạc người quảng cáo!

Mã bảo mật